ANITA SAROSI - artist&designer

Csontváry Múzeum

Díjnyertes Pályamű 2016
A Bíráló Bizottság tekintettel a helyszínválasztásra, a műalkotások és a kiállítóterek összhangjára a pályaművet megvételben részesítette

A Bíráló Bizottság értékelése: A pályamű, a kiállító tér helyszínének Budapesten, a Normafa 477 m szintmagasságú gerincét találta a legmegfelelőbbnek. [...] A múzeum, a tetejére tervezett kilátóval, így közkedvelt, jól megközelíthető természeti környezetben, egyetlen fa kivágása és a zöldterület csökkentése nélkül megvalósítható. A helyszín és az épület együttese jól szolgálja Csontváry és művészete iránti érdeklődés felkeltését és széleskörű megismertetését hazai és külföldi látogatóknak egyaránt.
Csontváryt életének alkotói fázisában egy cél vezérelte, hazájának dicsőségére a világ legnagyobb festőjévé válni. Ez űzte, hajtotta előre, meg-megállva, egyre „feljebb” az általa kiválasztott úton. A pályázat kortárs építészeti eszközökkel, ezt a felfelé haladó, egyre magasabbra törő utat körvonalazza, a folyamatosan emelkedő, táguló és kiteljesedő kiállítási terekkel és a közé ékelődött vízszintes, kitekintő „pihenőkkel”. [...] A 8 db kiállítótér tiszta, visszafogott „házszerű” formájával, képekhez méretezett tereivel, áttekinthető tiszta kapcsolataival, csak védelmet és teret ad festménynek. A kilencedik tér egy kilátó, mely felülemelkedve, megfelelő magasságból rátekintést nyújt az épített és a természetes környezet, a történelem és a kultúra emlékeinek összegző együttes látványára, Budapest panorámájára.


A terv különdíjat nyert a 2017-es Beton.hu-n - Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség; Magyar Betonelemgyártó Szövetség

Csontvary Museum - architectural design
Minden jog fenntartva © ANITA SAROSI 2021 RSS